Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.

Naturskole i Tårnby

Tårnby Naturskolens nuværende bygning er bygget for 25 år siden, og tilrettelagt undervisning af skoleklasser. De yngste børn er ofte henvist til undervisning i naturskolens entre, hvilket ofte er meget generende for andre brugere og ikke mindst de yngste, der ofte forstyrres af skoleelever og andre med ærinde til naturskolen. I den nuværende naturskole er indretningen for de
0-6 årige endvidere uhensigtsmæssig, hvad angår rumfordeling, møblering, interiør, effekter, garderobe og toiletforhold. Små børn skal kunne bruge kroppen og kan og skal ikke sidde stille. Kroppen er børns omdrejningspunkt i de tidlige år. Det er gennem kroppen, børn lærer. Derfor er det vigtigt, at en naturskole er indrettet på børns præmisser.

Fakta

Årstal: Under projektering – forventet færdigt 2020
Bygherre: Tårnby Kommune
Ydelse: Totalrådgivning
Entreprisesum: X mill kr.
Størrelse: 140 m² nybyggeri + terrasser
Ingeniør: Øllgaard Rådgivende ingeniør A/S,

 

 

Små børn skal kunne bruge kroppen og kan og skal ikke sidde stille.

For at løse problemet vil Tårnby Naturskole udvide med en bygning der fokuserer på de yngre børn i alderen 0-6 år. Bygningen skal invitere børn og voksne ud i naturen. Naturen og uderummet er årsagen til at de besøgende kommer til stedet og derfor skal uderummet være styrken for den nye naturskole. Bygningen skal hjælpe naturskolen med at formidle læring og naturen i børnehøjde.

Ønskerne sætter krav til indretningen og placering af den nye naturskole. Den skal være fleksibel i forhold til brugerne, herunder aldersgruppen, gruppens størrelse og formålet med besøget ligesom aktiviteterne og årstiderne skiften kræver fleksibilitet

i rummene.
Den nye naturskole skal støtte op om Tårnby Naturskoles mål omkring leg, læring og oplevelser i naturen. De to naturskoler skal hænge sammen, men børnene skal kunne opholde sig inde for hver målgruppes område. Livet og atmosfæren skal fornemmes fra begge grupper og steder, men de skal ikke forstyrre hinanden.

Bygningen anvendes primært af organiserede grupper i hverdagene, hvor her skal det være muligt for de besøgende at opholde sig i længere tid (hele dagen til flere dage) ved at naturskolen tilbyder sovepladser til de mindste børn.

De yngste børn er ofte henvist til undervisning i naturskolens entre, hvilket ofte er meget generende for andre brugere og ikke mindst de yngste.