Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.

Gudenå Hospice i Brædsrup

Ved udformningen af projektet har det været afgørende at udnytte placeringen ved den fine park Bygningen gives et buet form som indrammer parken og betyder at patienter og pårørende mærker nærheden til naturen fra alle rum.

De smukke omgivelser og bygningen, som gives imødekommende arkitektur og materialer, skal give det bedste udgangspunkt for en værdig afslutning på livet.

Huset placeres således at grundens kvaliteter udnyttes optimalt. Den meget fine park berøres ikke, og udvides til også at omfatte den sydøstlige del af grunden. Alle sengestuer og opholdsrum har vinduer mod syd, hvilket giver optimale lysforhold. Placeringen giver en rar fornemmelse af at bo i en park. 

Fakta

Årstal: Opført 2015
Type: 1. præmie i indbudt konkurrence.
Bygherre: Den selvejende institution, Gudenå Hospice
Ydelse: Arkitektrådgivning
Entreprisesum: 38 mill kr.
Størrelse: 1975 m² nybyg + landskab
Samarbejdspartnere: Arkitekterne Blaavand & Hansson,
Ingeniørgruppen Varde A/S
Totalentreprenør : Chr. Johannsen A/S
Foto: Sophus Søbye

Husets indføjer sig med sin kurvede form naturligt i terrænet og giver en fin fokusering på parken.

Ved ankomsten til Gudenå Hospice ledes man naturligt hen til hovedindgangen. Bygningen signalerer, med sit materialevalg og udformning, varme og imødekommenhed som man kan forvente at få, når man bevæger sig indenfor. Den udstråler samtidig den ro og værdighed som huset rummer. Patienter kan køres helt frem til hovedindgangen og sættes af ved det overdækkende areal.

Området som er udpeget til at danne rammen om det nye Hospice, er en del at det nu nedlagte Brædstrup Sygehus og den tilhørende smukke park.

Sengestue

Sengestuerne danner er god og tryg ramme om patienterne sidste tid. Det store glasparti trækker naturen helt ind i værelset og giver en fantastisk inde/ude oplevelse. Stuen har en stor terrasse med delvis overdækning, således at man kan komme ud også selvom man er sengeliggende.

Der er afskærmning til naboterrasserne og stuen er hævet over parkens terræn. Det giver en stor grad af privathed, uden at gardinerne skal trækkes for. Stuen er planlagt således at sengen kan placeres på mindst 2 måder, det giver fleksibilitet i indretningen. Udover at være et rart sted at opholde sig, er stuerne og de tilhørende badeværelser også en praktisk og ergonomisk rigtig arbejdsplads for personalet.

 

 

De smukke omgivelser og bygningen, som gives imødekommende arkitektur og materialer, skal give det bedste udgangspunkt for en værdig afslutning på livet.

De eksisterende sygehusbygninger vurderes ikke at have væsentlige arkitektoniske, eller andre bygningsmæssige kvaliteter, som gør dem bevaringsværdige. Bygningerne skønnes uegnet til at rumme det nye hospice.

 

Vi finder det naturligt at fjerne bygningerne og opføre et nyt hospice, som udnytter sammenhængen med den meget fine gamle park, og som kan indrettes optimalt, idet der ikke skal tages hensyn til eksisterende bygningsrammer. Også økonomisk skønnes et nybyggeri mest fordelagtigt.

 

Når man ankommer til Gudenå Hospice kommer man lige ind i husets hjerte som er foyeren. Foyer fungerer sammen med opholdsstue og spisestue som centrum for husets mange fælles aktiviteter. 3 mobilvægge giver rummet stor fleksibilitet, således at rummene kan opdeles og slås sammen afhængig af behovet.

Foyer indeholder også receptionen hvor man kan henvende sig som gæst, og man har fra foyeren et fint kig ud til parken.