Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.

28 Boliger på Tejn havn

Den lille havneby på det nordøstlige Bornholm er øens næststørste fiskerihavn, og desuden en stor lystbådehavn der hvert år er centrum for trolling-mesterskaberne.

Byggegrunden placerer sig få hundrede meter nordvest for havnens bassiner, mellem havnevej og det åbne hav. Bebyggelsen består af 14 bygninger, hvor der både er mulighed for en enkelt-eller duplex-bolig, dermed med mulighed for 28 boligenheder.

Fakta

Årstal: 2018-2021
Bygherre: FB Gruppen A/S
Ydelse: Arkitektrådgivning & lokalplan
Entreprisesum: Ikke oplyst
Størrelse: 28 boliger a 70 m²

 

 

Bebyggelsen kobler sig op på områdets eksisterende forbindelser og en offentlig stiforbindelse etableres på tværs af bebyggelsen fra Havnevej til den offent-lige sti langs kystsikringen.

Bebyggelsen betjenes af de to indfaldende veje der kobler sig på Havnevej, her er parkering til hver af boligerne samt etableret gæs-teparking. Langs adgangsvejene placeres et skur tilhørende hver boenhed, hvorved affald placeres således at renovation, parkering og vejforhold er en naturlig del af bebyggelsen.

De 28 boliger består af en bygningsvolumen der måler 12.8 x 6.4 x 6.7. Boligerne udlægges både som enkeltstående voluminer og to-og-to. Endvidere er kilerne mellem husene tiltænkt offentligt areal, hvor husene skaber ly for vinden til ophold eller leg. Der udlægges sand imellem den forreste boligrække, der skaber et strandmiljø.

Boligerne tænkes opført i tegl i lyse nuancer, træbeklædning i natur og mørke malede overflader.