Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.

Udvidelse af Vejen Gymnasium og HF

Det overordnede mål har været, at skabe en selvstændig fritliggende fløj med sit eget udtryk og arkitektur. Samtidig med at der er ønsket en kubistisk mørk bygning, er den med sin lethed, skrå placering, svævende udtryk og gennemgående glastorv gjort transparent, så den bibeholder udsigtslinjerne fra de bagvedliggende eksisterende undervisningslokaler. Bygningen er forbundet til den eksisterende bygning med en let glasgang.

 

Fakta

Årstal: Opført 2012
Type: 1. præmie i indbudt konkurrence.
Bygherre: Vejen Gymnasium og HF
Ydelse: Arkitektrådgivning
Entreprisesum: 12 mill kr.
Størrelse: 460 m² etape 1 + 200 m² etape 2
Samarbejdspartnere: JN Arkitektur
Foto: Sophus Søbye

 

Tilbygningens placering og indretning:

Ved bygningens placering er der lagt vægt på, at udsigten fra den eksisterende hovedfløjs fællesarealer ikke begrænses. Modsat er bygningen bevidst fremrykket, så man lige kan skimte den udragende del fra opholdsarealet i hovedfløjen. Derved gøres bygningen tilpas synlig og man ledes derfor naturligt til den nye passage / fordelingsgang. For at minimere længden på gangarealet erbygningen udformet med 2 klasseværelser på salen, hvilket ligeledes giver et naturligt kryds- og fordelingscentrum i den nye fløj. Samtidig opstår et frirum med et opholdsareal i underetagen og et grupperum på 1. salen.

 

Bygningen opføres konstruktionsmæssigt i lette konstruktioner. Facader udføres vedligeholdelsesfrie i patineret zink og vinduer i vedligeholdes frit aluminium. Bygningen opvarmes med en kombination af gulvvarme og radiatorer samt forsynes med et mekanisk ventilationssystem, der er indbygget og skjult i lofterne. Fordelingsgange og fællesarealer forsynes med belysning langs væggene og undervisningslokalerne med kant og grundbelysning.

Bygningen er forbundet til den eksisterende bygning med en let glasgang.

Ved bygningens placering er der lagt vægt på, at udsigten fra den eksisterende hovedfløjs fællesarealer ikke begrænses.