Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.

Fremtidens Friskole i Ådalen

Ådalskolen vil være et aktivt mødested og invitere ind til åbne muligheder, plads og fleksible rammer, en unik placering med udsigt, natur og fritidsaktiviteter ved et Natura 2000 området med den fredede Ådal som del af skolens område.
Læring er livslangt hvilket der skabes plads til med ordentlige faciliteter til både børn og voksne. Det gælder både i skole såvel som i fritiden.
Skolens visionstræ har 3 bærende grene: Fællesskab, Læring og Bevægelse. Et træ er en levende organisme, nogle grene vokser i perioder mere end andre, blade kan falde af og nye gro ud.

Fakta

Årstal: 2017
Type: Opdrag
Bygherre: Ådalskolen – Fangel Friskole
Ydelse: Totalrådgivning
Entreprisesum: 40 mill kr.
Størrelse: 780 m² ny springhal og renovering af 2900 m²

 

Vores vision for Ådalskolen er levende og den skal implementeres i både tanke og handling. Kropsligt såvel som socialt og mentalt.

Forslag til facaderenovering af indskolingen samt gavl af klassefløj mod sydøst.
For at sikre projektet en ensartethed og harmoni, foreslås det at udføre en let træfacade uden på eksisterende facade på hele indskolingen, udført som lodrette trælameller på træskellet. Tilsvarende løsning foreslås på sydgavl af bygningen, som rummer fag- og klasselokaler. Etablering af nicher og ophold i gangzoner. Det har været et fokuspunkt at gøre gangarealer, som skoler altid har mange af, så anvendelige til ophold og aktiviteter som muligt. Derfor er der i både stue og på 1. sal indtegnet siddenicher samt udposninger hvor det vil være muligt at tage ophold.
Ny Multi- og bevægelseshal Midt i det eksisterende bygningskompleks placeres den nye  multihal. Overgangen til de eksisterende bygninger udføres overvejende i stueplan med foldedøre med gode lydegenskaber. Herved skabes der en flydende og imaginær overgang mellem multihal og tilstødende rum, så tanken om en overdækket ¨skolegård¨ kan blive en realitet.

 

Multihallen bliver husets hjerte – et overdækket gårdrum badet i diffust ovenlys. Salen kan til daglig rumme leg og skoleidræt amt både formelle og uformelle sportsaktiviteter, ligesom den i kantzonerne tilbyder et stort motoriklandskab. Multihallen kan desuden støjafskærmes fra resten af huset når det kræves, og kan herigennem rumme teaterforestillinger, koncerter, foredrag m.m. Hallen er indrettet, så den kan opdeles i 3 mindre enheder vha. hejsevæg og net. I hallens sydlige ende udføres der 2 faste springgrave, 2 x trampoliner samt en fast skråpude. Hallens længde tilgodeser at springtræningen kan udføres på et højt niveau.
Over 1. sals højde mod syd og vest etableres der et motoriklandskab med forskelligeartede elementer til balance og styrke. Motoriklandskabet skal i den videre proces udvikles med fremtidens brugere. Fra salen er der kontakt til de nære udeomgivelser og der etableres udgang til det fri mod vest ved tribunetrappe og legeområdet. Der etableres depot på 38 m2 mod øst og fælles depot med eksis. gymnastiksal på 51 m2 i hallens nordende.

 

Skolens visionstræ har 3 bærende grene: Fællesskab, Læring og Bevægelse. Et træ er en levende organisme, nogle grene vokser i perioder mere end andre, blade kan falde af og nye gro ud.