Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.

Enghøjen greve velfærds og væksthus for idræt

Vi skaber et velfærds- og væksthus for hele Greve. I Enghøjen skal der være plads til det mangfoldige, og det skal være et sted hvor alle føler sig velkomne og kan finde en aktivitet, der passer for netop dem. For at imødekomme alle borgere tilbyder vi en inviterende, åben bygning med fleksible rammer, der opfordrer til uformel leg og bevægelse både inde og ude og samtidig
give rig mulighed for at både skole- og foreningsidrætten og kommunale institutioner kan høste glæde af husets mange aktiviteter. Enghøjen har rum med varierende karakter og loftshøjde, så huset kan rumme idræt, leg og motion samt mere intime områder og nicher, hvor velvære og fordybelse er i fokus. Med Enghøjen har vi en vision om at skabe et socialt hus, hvor mennesker med forskellige behov, mødes på tværs af alder, køn, religion og interesser.Hvor fortidens kulturarv møder nutidens tendenser og fremtidens behov.

 

Fakta

Årstal: 2015
Type: 2. præmie i indbudt konkurrence.
Bygherre: Greve Kommune & Lokale og Anlægsfonden
Ydelse: Totalrådgivning
Entreprisesum: 52 mill kr.
Størrelse: 2470 m² nybyggeri + landskab
Samarbejdspartnere:
Øllgaard Rådgivende ingeniør A/S,
BOGL – Bang og Linnet Landskab

Ved ankomsten til Enghøjen fanges man ind af en niche i bygningen, der leder hen til den store soltrappe, der fører op til tagets aktiviteter.

Enghøjen er Greves fremtidige velfærds- og væksthus for idræt. Bygningen tegner en klar profil for landskabet i Kongens Enge på kanten til Brødmosen, og ligger som et naturligt samlings- og støttepunkt på den rekreative og kulturhistoriske rute Gudernes Stræde, der forbinder Mo­sede Fort i Greve med Isefjorden. Enghøjen er et kulturelt aktivitetscentrum, hvor du som bruger bliver del af et mangfoldigt og livligt miljø af idræt, leg, velvære og kultur, der fletter sig sammen i bygningens flade struktur og fly­der sammen med det omgivende landskab.

Under et samlende taglandskab, skabes forskellige temaer, til hvert af husets forskellige funktioner, fra møde og op­hold, leg og bevægelse til værksteder samt en velværezone.

Gennem deres indbyrdes relation, relationen til det om­kringliggende landskab og den store Folkesal bygges broer mellem stedets mange brugere og programmer og skaber derigennem mulighed for at uforudsete møder og aktivite­ter på tværs af brugere og befolkningsgrupper kan opstå.

Fra Ankomstpladsen har man direkte relation ind til den store Folkesal, der fungerer som hjertet i bygningens organisering. Sal og plads flyder sammen. Ved Ankomstpladsen ligger også husets café og folkekøkken, hvor man kan nyde et afslappet ophold, sætte sig ud i solen, eller deltage i kulinarisk værksted i enten inde- eller udekøkkenet.

Opgaveområdet er placeret i en fantastisk grøn lomme på kanten mellem by og natur og et stenkast fra Køge Bugt og Mosede Fort. Stedet rummer en tidløs kvalitet i koblingen til Brødmosen og med gode rammer og tilknytning til boligområderne, Strandskolen og Karslunde Hallerne.

Et af stedets udfordringer er dog at de forskellige funktio­ner og grønne områder ligger skarpt adskilt og funktions­opdelt og lukker sig mod hinanden. Uderummet opleves derfor ikke som et sammenhængende og samlende sted. Forslagets hovedgreb søger at vende bagside til forside og skabe et samlende sted for alle stedets funktioner. Det naturlige landskab trækkes ind omkring den nye byg­ning og forbinder Karlslunde Hallerne og Strandskolen.

De tre funktioner danner ramme om et nyt fælles parkrum, med plads til sport, leg, bevægelse og fællesskab. Parkrummet har et organisk udtryk – som et flydende bakket landskab med reference til strandengen og Mosede Fort.

Hovedgrebet opleves som et samlende rum og en ny ankomststi, der løber fra Kongens Enge i øst, mellem Strandskolen og Karlslunde Hallerne og frem til ankomstpladsen og videre op på taget. Stien fortsætter ud til Brødmosen og styrker herved den historiske natursti Gudernes Stræde begynder ved Mosede Fort ved Køge Bugt og fortsætter gennem Karlslunde og herefter i et langt forløb ind i landet frem til Isefjorden.