Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.
Sophus Soebye Arkitekter i Koebenhavn, Danmark

Lundtofte Skole og Kulturcenter

Forslaget Lundtofte Skole og Kulturcenter rummer løsninger til en velfungerende, moderne og optimeret skolebygning, der sikrer et godt arbejdsmiljø for både elever og ansatte. Skolens bygningsfysiske efterslæb kompenseres ved den omfattende helhedsrenovering, og behovet for pædagogisk modernisering imødekommes.
Derfor har der i hele projektet være fokus på, at sammenkoblingen mellem skole og kulturcenter sikrer muligheden for brug på tværs af funktioner, og hvor ny og eksisterende arkitektur spiller sammen i en helhed.

Fakta

Årstal: Opført 2018-2021
Type: 1. præmie i indbudt konkurrence.
Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
Ydelse: Arkitektrådgivning
Entreprisesum: 69 mill kr.
Størrelse: Nybyg 631 m², renovering 4.118 m² + udearealer
Samarbejdspartnere: Kant Arkitekter A/S, Hundsbæk & Henriksen Rådgivende Ingeniører A/S, Kragh & Berglund A/S

 

Sophus Soebye Arkitekter i Koebenhavn, Danmark
Sophus Soebye Arkitekter i Koebenhavn, Danmark

Hoveddisponering

 

Det samlede projekt består grundlæggende af fem delprojekter som beskrevet i det følgende.
Kulturcentret
Den nye tilbygning skal fungere som et aktivt forbindelsesrum og formelt samlingspunkt for nærmiljøet. Kulturcentrets hovedindgang er derfor placeret centralt, så bygningen optræder som naturligt ankomstområde. Kulturcentret er tilpasset det eksisterende byggeri i en takt, der spiller sammen med de oprindelige bygninger. Bygningens trapezform, der trækker sig tilbage op mod den højere bygning 1 og frem ved bygning 3 anviser hovedindgangen til kulturcentret.
Bygningen er udlagt, så kulturcentret er behageligt at opholde sig i uanset antallet af brugere. Hovedrummet er så fleksibelt, at det kan rumme både helt store, samlende arrangementer på op til 350 personer eller flere, mindre og samtidige grupper. To rumbredde siddetrapper i hver ende skaber forbindelse mellem den nye og de eksisterende bygninger og giver mulighed for forskelligt brug. Imellem foyeren og salen placeres et scenepodie, der kan fungere som scene fra begge sider – både i foyeren og i salen.
Kulturcentret uddybes på de følgende sider.

 

Sophus Soebye Arkitekter i Koebenhavn, Danmark

Der er lagt vægt på, at projektet - både ombygningen af skolen og det nye kulturcenter - arkitektonisk og teknisk løfter kvaliteten, funktionaliten og oplevelsen af det samlede projekt.

Sophus Soebye Arkitekter i Koebenhavn, Danmark

Kulturcentret består grundlæggende af et stort fleksibelt rum, der er spændt ud mellem bygning 1 og bygning 3 og kobler sig udenpå skolens kreative bygning, bygning 2. Den tidligere nordfacade på bygning 2 inddrages som en del af kulturcentret og skaber forbindelse mellem det nye og det eksisterende byggeri.
Det nye kulturcenter er opbygget over tre elementer: Fleksibilitet, rumbredde siddetrapper og en facade, der fungerer som et stort, brugbart møbel. Dertil kommer bygningens trapezform, der rummer en række funktionelle og arkitektoniske fordele, da den sikrer, at der let kan veksles mellem store rum og mere intime nicher. Samtidig skaber formen variation i samspillet med de eksisterende bygninger.
Kulturcentrets fleksibilitet kommer til udtryk i elementer den store rumhøje mobilvæg, de tre scenetæpper samt muligheden for at åbne eller lukke biblioteket ud for foyerrummet.
De to rumbredde siddetrapper i hver ende af kulturcentret forbinder kulturcentret med det eksisterende byggeri og etablerer direkte forbindelse mellem kulturcentrets stueetage og 1. salen i både bygning 1 og bygning 3.
Trappen kan bruges til ophold, gruppearbejde i løbet af skoledagen, tilskuerpladser, når der er forestillinger, hænge-ud sted på hverdage osv. og giver mulighed for at opleve rummet fra forskellige perspektiver. Ved den lille siddetrappe er der plads til ophold på plateauet med direkte udgang for både bygning 1,

træværkstedet og de andre kreative værksteder. Fra den store siddetrappe er der visuel forbindelse til gymnastiksalen fra oven og udsyn over kulturcentret i som helhed. I salen kiler den store siddetrappe sig ind i mødet imellem bygning 2 og 3.
Relaterede funktioner til kulturcentret som bagscene, øvelokale, musiklokale mv. placeres i bygning 2. Her placeres også bibliotek med dertilhørende kontor. Disse funktioner trækkes ud i kulturcentrets foyer i form af opholdsmøbler og information.
Under den mindre siddetrappe skabes en læseniche i nærhed til biblioteket.

En mobilvæg vil i det daglige være opstillet langs facaden og kan foldes ud så den opdeler rummet i en foyer og en stor sal med plads til stoleopsætning ved store arrangementer. Rummet kan også underinddeles med scenetæpper, der især udemærker sig ved teaterforestillinger, koncerter mm. På den måde er det muligt at holde filmarrangement, teatergruppens øvedag og foredrag på én og samme aften. På indvendig side af den store glasfacade danner kombinationen af den synlige limtræskonstruktion og de dybe vinduespartier en levende sættekassefacade. Udvalgte steder udvides søjlerne så de danner rum imellem sig som bruges til gruppearbejdsborde, parkering af mobilvæggen samt parkering af scenetæpperne.

Sophus Soebye Arkitekter i Koebenhavn, Danmark

Samtidig sikres Lundtofte og Ørholm, i det nye kulturcenter, et flerfunktionelt samlingspunkt med mulighed for aktiv udnyttelse af kommunernes faciliteter til f.eks. foredrag, kreative arrangementer, koncerter, teater mv.

Sophus Soebye Arkitekter i Koebenhavn, Danmark