Sophus Søbye Arkitekter logo
SOPHUS SØBYE
ARKITEKTER APS.

Omdannelsen af Samuels Kirken i København - Nu Samuels Hus

Samuels kirke i Thorsgade på Nørrebro blev, som en af 6 by kirker i København, lukket i sommeren 2013. Fire år senere er kirkebygningen ombygget og, nye beboere er rykket ind i 34 attraktive og moderne almene boliger i Samuels Hus.

Der er ikke to af boligerne, der er ens selvom flere af dem i plan er ensartet. Der er tale om 32 et-rums boliger med unikke rumlige variationer og 2 forskellige familieboliger med 2-3 rum. Alle boliger har køkken samt eget bad og toilet, som til gengæld er udformet efter samme skabelon. Hver bolig rummer kirkens tilstede-værelse med høje og gode rumlige kvaliteter, hvor den historiske og massive bygning møder en ny struktur og funktion.

Fakta

Årstal: Opført 2017
Type: Totalentreprise
Bygherre: Boligforeningen VIBO
Ydelse: Arkitektrådgivning
Entreprisesum: 30 mill kr.
Størrelse: 1.742 m2. + tagterrasse og landskab
Samarbejdspartnere: Arkitektbutikken & Arcgency Arkitekter, Ingeniør Michael Serritzlew & Øllgaard rådgivende ingeniører A/S
Totalentreprenør: BGB
Foto: COAST, Rasmus Hjortshøj

 

Samuels Hus er en historie om, hvordan man kan genanvende gedigne gamle, udtjente bygninger og retablere og transformere dem til helt ny funktion.

Boligbebyggelsen består af 32 ungdomsboliger og 2 familieboliger fordelt på fire niveauer, som i daglig tale er døbt Krypten, Kirke-gulv, Pulpitur og Hvælvet. De øverste to etager er helt nye og ind-skudt i den høje bygning i selve kirkeskibet.

Der er indrettet 7 boli-ger nede ved terræn i den gamle krypt, 23 boliger i kirkeskibet og 4 boliger er placeret i sidebygninger. 2 af boligerne i krypten er indrettet til kørestolsbrugere.

Der er ingen tvivl om at kirkens transformation til ungdomsboliger har medført bygningen har fået en ny og forbedret brugsværdi. Siden beboernes indflytning i boligerne har bygningen i modsætning til tidligere tider været i funktion 24/7.

Der er ingen tvivl om, at de nye brugere forstår at det er helt unikt, det at have en bolig i en gammel kirke. Det er første gang det sker og stadigvæk det eneste sted i Danmark at en kirke nogensinde er blevet omdannet til boliger.

Kirkebygningens karakter er domineret af massivt murværk, oprindeligt med få huller til vinduer og døre. Det træk er bevaret. De fleste vinduer, specielt i kirkeskib og gavl, er bevaret.

Der er blevet lavet mange nye huller for at sikre dagslys og opfylde gældende boligkrav. Nye vinduer er placeret uden for de massive vægge med respekt for bygningen og for at differentiere og synligøre forskellen mellem det nye og det gamle